logo fiesta drilling Български English

МониторингНашият екип има висок опит в оценката на съ­от­вет­ни­те фактори, които Ви гарантират, че не губите време и пари.

Екип от геоложки и хи­дро­ге­о­лож­ки инженери ще Ви изготвят официален доклад, който Ви дава до­пъл­ни­тел­на информация, относно геологията на терена, хи­ми­чес­кия и ба­кте­ри­а­лен състав на водата.