logo fiesta drilling Български English

ОдитFIESTADRILLING BULGARIA предоставя на своите клиенти audit water service (AWS), включващ:

  • експертно изчисление на риска на проекта
  • сумарно изчисление цена сондаж
  • сумарно изчисление цена цял проект
  • сумарно изчисление цена кетеринг, обслужващ проекта
  • сумарно изчисление на консумативи, обслужващи проекта

 


Водата тръгва. Празник в селото.

 

Водата тръгва. Налягането е добро.