logo fiesta drilling Български English


FIESTADRILLING BULGARIA е част от групата FIESTA BULGARIA, създадена да обслужва индивидуални и корпоративни клиенти. Нашите услуги включват сондиране, водоснабдяване, пречистване на водите, сондажни прогнози, термално отопление, помпени тестове, помпени инсталации и поддръжка на сондажни водоизточници.

Проучване

След първоначалното проучване и обсъждане на обекта, нашите модерни сондажни  платформи с екип от високо квалифициран и опитен персонал,


Мониторинг

Нашият екип има висок опит в оценката на съответните фактори, които Ви гарантират, че не губите време и пари.


Поддръжка

FIESTADRILLING BULGARIA има удоволствието да представи на нашите клиенти програми за поддръжка, които включват гаранционно и ...


Оборудване

Предоставяне на инженеринг – включващ сондажни инженери, сондажни майстори, механици, химици, обслужващ персонал за сондата.


Одит

FIESTADRILLING BULGARIA предоставя на своите клиенти audit water service (AWS), включващ експертно изчисление на риска на ...


За нас

Нашите услуги включват сондиране, во­до­снаб­дя­ва­не, пречистване на водите, сондажни прогнози, термално отопление, помпени тестове, ...